ΜΕΘΕΞΙΣ ΘΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

2023-09-08

+ Ὁ ἐλάχιστος καί ἁμαρτωλός πατέρας σας Γ. Ἐφραίμ

ΜEΘΕΞΙΣ ΘΕΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ


25 Ἰουλίου 1980

Πόσον ὄμορφα νοιώθει ὁ ταπεινός ἄνθρωπος, ὅταν γνωρισθῇ ὁ Θεός μέ τήν καρδιά του!

Εὐχαριστῶ τήν γλυκειά μου ἀγάπη, τόν Θεόν μου καί Πατέρα, πού μέ ἀξίωσε νά ἀγρυπνήσω· πού μοῦ χάρισε τήν εὐχούλα στήν καρδιά μου καί πού ἔνοιωθα τήν ὀμορφιά τῆς ψυχῆς μου.

Ὤ, τί κάλλος καί ἀγγελικότητα στό πρόσωπο τῆς πτωχῆς ψυχῆς μου! Πόσο παρέβλεψε ὁ Θεός μου τίς ἁμαρτίες μου καί τά βρώμικα πάθη μου, καί μέ παρηγόρησε τόσο γλυκά καί ὄμορφα.

Ἡ Χάρις τοῦ ἀγγελικοῦ κάλλους μέ συνεῖχε στήν ἀδύναμη προσευχή μου. Ἀπό τήν αἴσθησι τῆς ἀγγελικῆς ὀμορφιᾶς καί ἀθωότητος τά μάτια μου ἔτρεχαν δάκρυα καί ἡ καρδιά μου πνιγότανε ἀπό τήν πίεσι τῆς ἀγγελικῆς θέρμης.

Ἡ αἴσθησις τῆς Ἀγγελικῆς αἰωνιότητος ἐν ἀκαταπαύστοις ὕμνοις, μέσα στό ἄκτιστον Φῶς τῆς Θεότητος. Τό θεῖον κάλλος τοῦ Προσώπου τοῦ Χριστοῦ μας μέ συγκλόνισε τήν καρδιά μου καί ἀπό τήν γλυκύτητα τά μάτια μου ἔτρεχαν-ἔτρεχαν δάκρυα. Πόσον ὄμορφα νοιώθει ὁ ταπεινός ἄνθρωπος, ὅταν γνωρισθῇ ὁ Θεός μέ τήν καρδιά του!

Δυστυχῶς, Θεέ μου! Σέ πικραίνω κάθε στιγμή, χωρίς νά Σοῦ δίνω λίγη χαρά στήν καρδούλα Σου. Συγγνώμη πάντων ἕνεκεν.

Ὁ σός ἱκέτης, βαθύτατα Σέ προσκυνῶ.ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2022