Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν. - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν.

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·
Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο· σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

                              Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
                    

                               Ι.Μ. Φιλοθέου. Καθολικό 1752.
Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού