Περί Κατακρίσεως Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Περί Κατακρίσεως Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·


Μή κρίνετε ὁ ἕνας τόν ἄλλον , διότι παραβαίνετε τόν εύαγγελικόν νόμον καί <<πᾶσα παράβασις καί παρακοή ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν >> (Ἕβρ. 2,2 ). <<Τίς εἷ σύ ὁ κρίνων ἀλλότριον οίκέτην; >> (Ρωμ. 14,4 ). Οὐκ οἴδατε, ὅτι ὁ κρίνων πλανᾶται ἐξ ὑπερηφανείας καί ὅτι <<πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσεται >>(Λουκ. 14,11 )ὑπό τοῦ Κυρίου, ὅταν τόν καταλάβη ὁ πειρασμός ;

ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ
ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού