Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·


Δέν είναι δυνατόν νά περάσωμεν τήν θάλασσαν καί νά φθάσωμεν εις τόν λιμένα χωρίς πλοίον· ούτως αδύνατον είναι νά φθάσωμεν επίσης εις τόν λιμένα τής αγάπης άνευ μετανοίας. Ο φόβος τού Θεού ως κυβερνήτης καί καπετάνιος μάς καθίζει εις τό πλοίον τής μετανοίας καί μάς περνά από τήν «βρωμισμένην» θάλασσαν τού βίου καί μάς οδηγεί εις τόν θεϊκόν λιμένα τής θεϊκής αγάπης...
Μάς παιδεύει μικρόν, ίνα ως εν διαφράγματι μάς διαφυλάξη εντός τής ταπεινώσεως, διότι γνωρίζει τό εύκολον τής αλλοιώσεως τής ανθρωπίνης ασθενείας, πώς ευκόλως κλίνει πρός τό κακόν· μέ πατρικήν κηδεμονίαν φερόμενος μάς παιδεύει στοργικώς, ίνα κτησώμεθα σοφίαν στερεάν...
Στόμα πού ευχαριστεί πάντοτε τόν Θεόν, ου μή στερηθή τών ευλογιών τού Θεού· καί στόμα πού γογγύζει καί πληγώνει τόν μέγαν Ευεργέτην του, είναι αδύνατον νά μήν τόν παιδεύση ο Θεός!

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου
ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙΔεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού