Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·


Ἡ Παναγία μας εἶναι Μήτηρ τοῦ ἐλέους, πηγὴ ἀγαθότητος, ἡ δὲ χάρις Της προλαμβάνει παντοῦ· ὅπου μόλις ἀνοίξῃς τὸ στόμα νὰ τὴν φωνάξῃς, προφθάνει ἀμέσως ὡς Μήτηρ ἀληθινή. Μὴ διστάζῃς λοιπὸν εἰς κάθε στιγμὴν Αὐτὴν νὰ ἐπικαλῆσαι καὶ εὑρίσκεις ἄμισθον βοηθὸν καὶ ἰατρὸν εἰς τὰς θλίψεις σου.Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού