Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·


Ὅλα τὰ πάντα ὑμνολογοῦν τὸν Θεὸν ἔμψυχα καὶ ἄψυχα. Ἄλλα μὲ τὴν φωνήν τους, ἄλλα μὲ τὴν κίνησιν τῶν φύλλων τους· τὸ καθένα ἔχει καὶ ἰδίαν φωνήν· καὶ ἕνα μικρὸν χορταράκι, ἐὰν τὸ θλίψῃς, φωνάζει· ἡ μυρωδιὰ ὅπου βγάζει εἶναι ἡ ἐδική του φωνή.
Τὸ ἔνδυμα ὅπου ψάλλομεν τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα· «τὸν νυμφῶνα Σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκοσμημένον, καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω ἵνα, εἰσέλθω ἐν αὐτῷ», ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι, ὅπου ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ἐμπόνου καθαρᾶς προσευχῆς.
Ἡ ταπείνωσις δὲν εἶναι λόγια ἁπλᾶ ὅπου λέγομεν· εἶμαι ἁμαρτωλός... καὶ λοιπά. Ἡ ταπείνωσις εἶναι ἡ ἀλήθεια. Νὰ μάθῃ κανεὶς ὅτι εἶναι μηδέν. Τὸ μηδὲν εἶναι ἐκεῖνο ὅπου, προτοῦ δημιουργήσῃ τὸ πᾶν ὁ Θεός, ἦτο μηδέν. Λοιπόν, μηδὲν εἴμεθα. Ἡ ρίζα σου, ἡ ὕπαρξίς σου ἀρχίζει ἀπὸ μηδέν, καὶ ἡ μητέρα σου εἶναι ὁ πηλός, ὁ δὲ Δημιουργός σου εἶναι ὁ Θεός. Τί ἔχεις, ὅπερ οὐκ ἔλαβες; Εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;
Μέγα δῶρον Θεοῦ τὸ νὰ γνωρίσῃ ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀλήθειαν. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀλήθεια εἶπεν ὁ Κύριος ἐλευθερώνει ἡμᾶς ἐκ τῆς ἁμαρτίας.
Ἡ γνῶσις περὶ Θεοῦ εἶναι ὅρασις τοῦ Θεοῦ. Καθότι ἡ πνευματικὴ γνῶσις, ὄχι ἡ φυσική, γνωρίζει τὸν Θεόν.


«Έκφρασις Μοναχικής εμπειρίας», εκδ. Ι. Μ. Φιλοθέου -Αγ. ΌροςΔεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού