Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτη - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτη

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

  
Προσεὐχου, παιδί μου, διότι έκ τῆς προσευχῆς ἐξαρτῶνται τά πάντα  καί γενικώτερα  ἡ Σωτηρία τῶν ψυχῶν μας. Ὅταν προσευχώμεθα μέ πόνον καί ταπείνωσην, ὁ Θεός ἀκούει τήν προσευχήν μας,καί κατά τό συμφέρον μας ἀνταποκρίνεται.Συμβαίνει πολλάκις τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μετά τήν προσευχήν μας,  νά ἐκφράζεται ἐν τῆ πράξει τελείως διαφορετικά ἀπό ὅ,τι προσευχήθημεν  γενέσθαι καί τοῦτο  συχνάκις μᾶς πικραίνει, διότι δέν γίνεται τό ἰδικόν μας θέλημα, χωρίς νά ἐννοοῦμεν τό βάθος τῶν θείων κριμάτων καί ὅτι παρ’ὅλην τήν διαφοράν τῆς ἐκφράσεως τοῦ θείου θελήματος ἀπό τό ἰδικόν μας θέλημα, ὁ Θεός ὡς παντογνώστης, κατεργάζεται τό συμφέρον μας ποικιλοτρόπως . Διά τοῦτο παιδί μου, ἂς ἐπισυνάξωμεν ὅλας τάς δυνάμεις τῆς ψυχής μας, πρός ἐγκαρτέρησιν καί ἐφαρμογήν τῆς μεγάλης ἀρετής, πού λέγεται Υπομονή.

ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ     
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ
ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ




Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού