Διδαχές Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Διδαχές Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·


«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη»!
Διότι ἐγεννήθη ὁ εἰρηνάρχης Θεός. Ἐκεῖνος ὅπου τοὺς αἰῶνας ἐποίησε, καὶ πρὸ τῶν αἰώνων ὑπῆρχε, καὶ ἐν ἄκρᾳ σιγῇ τὰς οὐρανίους Δυνάμεις τῶν ἁγίων Ἀγγέλων ἐδημιούργησε. Αὐτὸς σήμερον βαστάζεται εἰς τὰς ἀγκάλας γλυκυτάτης Μητρός. Γαλακτοτροφεῖται καὶ θάλπεται διὰ νὰ σώσῃ πάντας ἡμᾶς.
Ἔλαβε σάρκα ὁ γλυκύς μας Χριστὸς διὰ νὰ ἐσθίωμεν καὶ ἀπολαμβάνωμεν τὴν μακαρίαν συγγένειαν. Νὰ γινώμεθα ἀδελφοὶ τοῦ Χριστοῦ μας καὶ τέκνα τῆς Παναχράντου Μητρός Του. Καὶ ἐν τέλει νὰ γίνωμεν κατὰ πάντα μιμηταὶ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ χάριν τέκνα τοῦ ἐπουρανίου Πατρός.Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού