Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτη <ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ> - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτη <ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ>

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·


Προσέχετε την ραθυμίαν τόσον εις την ευχήν, όσον και εις τους λογισμούς, χωρίς να εξαιρώ και την νωθρότητα εις τον αγώνα της αγρυπνίας.
Μην αμελήτε, τέκνα μου, διότι η αμέλεια είναι δεινόν κακόν. Γεννήτρια ὀλων των χαμερπών ηδονών, πρόδρομος της κολάσεως και αιτία δεινής αιχμαλωσίας.
Μη κοιμάσθε τον της αμελείας ύπνον,διότι ο διάβολος είναι ξύπνιος και κρατά εις το χέρι του ένα δαδί αναμμένο και προσπαθεί να μας δώσει φωτιά να καούμε.
Ξυπνάτε. Μας περιμένει κρίσις και δικαστήριον χωρίς έλεος !
Μην αποθαρύνεσθε,μην χάνετε το θάρρος σας.Ενίοτε μάς αφήνει η αγία τροφός, η χάρις του Θεού και πίπτομεν εις λογισμούς γελοίους και απρεπείς και ενίοτε εις λόγια , για να ταπεινωθώμεν και να μην φρονώμεν υψηλά, αλλά να γνωρίσωμεν την ασθένειά μας, πως χωρίς την χάριν του Θεού δεν δυνάμεθα να πράξωμεν ουδέν καλόν .

Μη φοβού. Αγωνίζου. Θάρρος και ανδρείαν οπλίσου. Έχομεν Ιησού στρατηγόν, που οδηγεί το στράτευμά μας εις την ένδοξον νίκην! Μη δειλιάζεις καθόλου. Η δειλία προέρχεται εκ του πονηρού, όπως μας αφοπλίση και μας πιάσει αιχμαλώτους. Έχε τας ελπίδας σου εις Εκείνον ,όπου είπε : <<Ου μη σε ανώ, ουδ' ου μη σε εγκαταλίπω>>(Εβρ.13,5). Δεν θα μας αφήση να πειρασθώμεν περισσότερον των δυνάμεών μας.  

ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ <ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ>
Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού