Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·


Ἄχ, παιδὶ μου, πρόσεχε. Διότι τὴν σήμερον πολὺ ἄσχημα εἶναι ὁ κόσμος,
καὶ ὁ διάβολος σπείρει τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς, νὰ ἀτονῇ τῆς ψυχῆς ἡ προθυμία. Δι’ αὐτὸ ὅσον ἠμπορεῖς ἐγκράτειαν νὰ κάμνῃς. Διότι ἐκ πολυφαγίας γεννῶνται πονηρίες καὶ φαντασίες.

Οὗτος ὁ κόσμος παιδί μου, εἶναι ματαιότατος· πλήρωμα πάσης κακίας· μία ἐξορία τοῦ Ἀδάμ καὶ ἀκολούθως καὶ ἰδικὴ μας. Καὶ μακάριος εἰ τις ἠξιώθη νὰ ἐμπορευθῇ καλῶς τὴν ἐξορίαν αὐτήν, νὰ φθάσῃ εἰς λιμένα τῆς σωτηρίας· ὅτι μέλλει μετὰ τῶν Ἁγίων αἰωνίως νὰ χαίρεται, νὰ συμβασιλεύῃ μετὰ τοῦ Χριστοῦ εἰς αἰῶνας τοὺς ἅπαντας.

«ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου τοῦ Ἁγ. Ὅρους.
Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού