Τό πονηρόν πνεῦμα τῆς ὑπερηφανείας - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Τό πονηρόν πνεῦμα τῆς ὑπερηφανείας

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·


Τό πονηρόν πνεῦμα τῆς ὑπερηφανείας, ὅταν μᾶς πολεμᾷ, ποτέ δέν θά λείψουν αἱ πτώσεις· καί αἱ πτώσεις θά μᾶς χαρίσουν τήν ἐπίγνωσιν τῆς ἀθλιότητός μας καί θά ἀξιωθῶμεν τῆς ταπεινώσεως, ὁπότε πάρεστι ὁ Χριστός, ὁ ταπεινός τῇ καρδίᾳ καί πρᾶος τῇ ψυχῇ. Τότε ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ γλυκύτης θά βασιλεύῃ εἰς τήν ψυχήν μας καί ἡ μακαριότης θά θάλπῃ τήν καρδίαν μας.
Βιάζεσθε, τέκνα μου, εἰς τόν πνευματικόν ἀγῶνα. Μή λησμονῆτε τήν πολλήν ἐμπειρίαν τοῦ διαβόλου καί τήν ἰδικήν μας ἀσθένειαν. Ὅπως τό φθινοπωρινόν φύλλον, πού πίπτει μέ τόν ἐλάχιστον ἄνεμον, οὕτω καί ἡμεῖς πίπτομεν καί εἰς τόν μικρότατον πειρασμόν καί δοκιμασίαν ὅταν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ δέν συμμαχῇ μαζί μας· καί πότε συμμαχεῖ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ μεθ' ἡμῶν; Τότε μόνον, ὅταν τό ταπεινόν φρόνημα ποδηγετῇ κάθε μας σκέψιν καί ἔργον.

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου
ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ
Ι.Μ.ΦΙΛΟΘΕΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού