Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·Το λοιπόν ἀδελφοί, <<τόν Χριστόν ἀεί ἀναπνέεται >>ἔλεγεν ὁ ἔξαρχος τῶν ἀσκητῶν μέγας Ἀντώνιος· καί ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν συμβουλευτικά παρακαλεῖ καί προστάσσει ὅλους τους ἀπανταχοῦ Χριστιανούς ὅλων τῶν καιρῶν·<<ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε >> (Α’Θες. 5,17). <<Τό δέ ἀδιαλείπτως, πέρας ἥ μέτρα οὐκ ἔχει>>,ἐρμηνεύουν οἱ θεῖοι Πατέρες.Λοιπόν ἐν καιρῶ είρήνης σου μην ἀμελῆς , ἀλλά προσεύχου, κάμνε διόρθωσι, ἐτοιμάζου γιά πόλεμο. Δίνε θάρροςστόν ἑαυτό σου. Μή φοβᾶσαι τούς πειρασμούς. Σέ ὅλους συμβαίνουν ἀλλοιώσεις, ἀλλά θέλει ὕπομονή καί ἔπιμονή στόν ἀγώνα. Ὁ δίκαιος μύριες φορέςτήν ἡμέρα καί ἄν πέση, πάλιν ἐγείρεται καί νίκη λογίζεται. Τοῦτο σημαίνει ἥ εὐχή : Διαρκῆ μετάνοια, ἀκατάπαυστη ἐπίκλησι τοῦ θεῖου ἐλέους.
Τῶ δέ διδόντι εὐχήν τῶ εὐχωμένω, Χριστῶ τῶ Θεῶ ἡμῶν, δόξα καί εὐχαριστία εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.


ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ     
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ
ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού