ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΕΛΠΙΔΟΣ-ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΕΛΠΙΔΟΣ-ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

Μακάριος πάνυ ο άνθρωπος όταν έχη ζώσαν την ελπίδα εις τον Θεόν δεικνύει πίστιν, εμπιστοσύνην, δόξαν και τιμήν εις Αυτόν και τότε ο Θεός υποχρεούμενος, τον έχει εις την πρόνοιάν Του, και εφαρμόζεται το ρητόν του ιερού Ευαγγελίου <<καθώς επίστευσας, γενηθήτω σου>>.
Αλλά, δυστυχώς μας έρχονται πειρασμοί, που δημιουργούν βαθείαν σκοτοδίνην και ο φωτεινός ήλιος της γλυκείας έλπίδος καλύπτεται από το βαθύ σκότος. Χάνομεν τότε τον προσανατολισμόν μας καικαταλήγουμεν να σκεφθώμεν και να πράξωμεν κάτι το ανάρμοστον εις την κλήσιν μας ως Χριστιανοί. Αλλά η αγαθότης του θεού, που οίδεν ότι η διάνοια του ανθρώπου εκ νεότητος ρέπει επί τα πονηρά και ότι ου δύνανται οι άνθρωποι να σταθούν εις το ύψος της Χριστιανικής τελειότητος, εχάρισε την ένδοξον και ατέλεστον μετάνοιαν.

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού