--Καί ἔρχεται ἕνα ἄρωμα ἐπάνω ἀπό τόν Ἄθωνα! Μά τί ἄρωμα ἦταν αὐτό! - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

--Καί ἔρχεται ἕνα ἄρωμα ἐπάνω ἀπό τόν Ἄθωνα! Μά τί ἄρωμα ἦταν αὐτό!

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

Γέροντος Ἐφραίμ Κατουνακιώτου, Περί τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων διήγησις, τῆς ὁποίας ἐγενόμεθα αὐτήκοοι μάρτυρες.
--Ἄχ , Πάτερ μου, ὅταν ἤμουν ὑποτακτικός !
Ἦταν ἡ πανήγυρις τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων·ἐδῶ δίπλα τῶν Δανιηλαίων. Ἐγώ κάθησα έδῶ μέ τό κομποσχοίνι. Περνοῦσαν οἱ ὧρες. Τά μεσάνυχτα ἀκριβῶς ἕξι ἡ ὥρα μέ τό ἁγιορείτικο ἐβγῆκα ἔξω ἀπό τό κελλί μου.
Καί ἔρχεται ἕνα ἄρωμα ἐπάνω ἀπό τόν Ἄθωνα ! Μά τί ἄρωμα ἦταν αὐτό !Τί δέν εἶχε μέσα του αὐτό τό ἀπερίγραπτο ἄρωμα !Θέλεις κρίνο·θέλεις τριαντάφυλλο ·θέλεις μαργαρίτα, πασχαλιά, θυμάρι,πεῦκο,ὅλα τά άρώματα, μέσα σέ μιά λεπτή οὐράνια εὐωδία. Δέν ἦταν γήινο, ἀπό γήινα ἄνθη.
Καί μοῦ λέγει ὁ λογισμός :
Κύτταξε, πῶς αύτοί οἱ Ἅγιοι Πατέρες εὐωδίασαν μέ τήν ζωή τους τήν ἀσκητική τό Ἅγιο Ὄρος ·καί τώρα τό εὐλογοῦν , τρόπο τινά, καί τό άρωματίζουν μέ τήν ἐπίσκεψίν τους ἀπό τον οὐρανό,κατά τήν χάρι πού εἶχε ὁ καθένας καί ὅλοι μαζί ὥς μυροφόρα δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἄχ Πάτερ μου! Πῶς νά τά διηγηθῶ! Ἐπέστρεψα στό κελλί μου ἄλλος ἄνθρωπος μέ ἄλλη ἀναπνοή. Ἔπειτα ἀπό λίγο ἐβγῆκα πάλι ἔξω, μήπως τό ξανααισθανθῶ· ὅμως μία φορά ἦταν· δέν τό ξανάνιωσα ἔτσι.
Ὁ ἄνθρωπος, Πάτερ μου, ὅσον εἶναι πνευματικός, τόσο τά βλέπει , τά αισθάνεται τά πράγματα πνευματικώτερα, ὡραιότερα, εὐγενέστερα, εὐωδέστερα.
Ὑψώνεται , πλατύνει ὁ νοῦς, ἡ καρδιά του στήν θεία δοξολογία. <<Πάντα ἐν σοφία ἐποίησας>>! Ἐν πατρικῆ ἀγάπη !
Ὅσον πνευματικώτερος , τόσο γλυκύτερα τά βλέπεις Πάτερ μου ! Ὅλα στηρίζονται στή Θεία Χάρι.
Ὅταν λάβης τήν Θεία Χάριν, ἔρχεται αὐτή καί σοῦ τά φέρνει ὅλα ὅπως αὐτή θέλει. Ὅταν φύγη ἡ Θεία Χάρις, τά βλέπεις πάλι μέ τά μάτια τά σωματικά. Ἄλλα τά μάτια τῆς Χάριτος, ἄλλα τά μάτια τά σωματικά· ἄλλα βλέπεις τότε, τά ὁποῖα τώρα δέν ἠμπορεῖς νά τά συλλάβης μέ τόν νοῦ σου.


Ἅγιον Ὄρος
Οἰκουμενισμός καί κόσμος
Μοναχός Λουκάς Φιλοθεΐτης


Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού