ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΠΕΡΙ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΠΕΡΙ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·


Αγωνίζεσθε, παιδιά μου, αγωνίζεσθε. Όσον και αν σας πολεμά ο εχθρός , εσείς θάρρος και θα νικήσομεν. Έχομε τον Χριστό μας, τον αρχιστράτηγον Όστις είπε. <<Εγώ νενίκηκα τον κόσμον>> και ημείς θα τον νικήσομεν, μόνον μη χάνεται την ελπίδα. Όποιος ελπίζει και παρακαλεί τον Θεόν, δεν θα παραβλέψει ο Θεός την δέησίν του, όταν υπάρχει ταπεινή προσευχή.
Ταπεινωθήτε, μη φρονήτε υψηλά και θα επιτύχετε τα υψηλά. Όσον ο χρυσός δοκιμάζεται εις την φωτιά, τόσο πιο   καθαρός γίνεται. Και ο χριστιανός , όσον περισσότερων πειράζεται, τόσον πιο πολύ καθαρίζεται η ψυχή του. Όσον πιο βαθιά οργώση το αλέτρι την γην και όσον πιο συχνά κλαδεύωμεν και περιποιούμεθα την άμπελον , τόσον περισσότερον καρπόν και γλυκύτερον θα λάβωμεν.
Όσον  πιο βαθιά και συχνά οργώνουν οι θλίψεις και οι πειρασμοί την καρδίαν του Χριστιανού, τόσον πιο καθαρά και καρποφόρο θα γίνη . Διά τούτο θάρρος, ελπίδα, υπομονή,διά να λάβωμεν το στέφανον της δόξης! Οι πειρασμοί και αι θλίψεις θα μας σώσουν. Όποιος φεύγει τας θλίψεις, να μην περιμένη να έλθουν τα χαροποιά.     

ΒΙΒΛΙΟ: ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ
Ι.Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥΔεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού