Περί Ὑπερηφανείας καί Ταπεινώσεως Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Περί Ὑπερηφανείας καί Ταπεινώσεως Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερον κακόν ἀπό τόν ἐγωϊσμόν·αὐτός γεννᾶ ὅλους τούς πειρασμούς καί τά σκάνδαλα καί ἀλλοίμονον εἰς ὅποιον τυλίξη· θά τόν παραμορφώση!
Μόνον ὁ καλός ὑποτακτικός θά κάνη τήν ψυχήν του ἀγγελικήν ἀπό πνευματικήν ὁμορφιάν. Μή σᾶς περνᾶ ὁ καιρός ἄκαρπος·διότι τό σχοινί μαζεύεται καί ἔξαφνα θά ἀκούσωμεν : <<Τάξον τά περί τοῦ οἴκου σου · ἀποθνήσκεις καί οὐ μή ζήση ἔτι χρόνον >>!
Κτυπᾶτε τόν ἐγωϊσμόν μέ ὄλην σας τήν δύναμιν· μάθετε ταπείνωσιν· κάνετε τά ἔργα σας μέ συντριβήν, μέ πένθος, μέ τήν εὐωδίαν τῆς ταπεινώσεως. Μόνον τά ἔργα σας ἔχει δηλητηριάσει ὁ ἐγωϊσμός καί τό ἴδιον θέλημα , θά τά πάρουν οἱ τέσσερις ἄνεμοι καί θά τά σκορπίσουν ὡσάν τά σκύβαλα καί θά εὐρεθῶμεν μέ ἄδεια τά χέρια.
Ἄς συνέλθωμεν λοιπόν · ἄς ἀγαλλιάσωμεν μέ τήν ἄδολον ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, διότι ἐμπαθεῖς ψυχαί δέν θά εἰσέλθουν εἰς τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ. Ἐκεῖ μόνον αἱ ἁγναί ψυχαί θά εἰσέλθουν με χαράν καί ἀγαλλίασιν.

ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ
ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
       ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού