Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου.Περί τῶν λόγων γιά τούς ὁποίους ὁ Θεός ἀφήνει τούς πειρασμούς σέ αὐτούς πού τόν ἀγαποῦν. - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου.Περί τῶν λόγων γιά τούς ὁποίους ὁ Θεός ἀφήνει τούς πειρασμούς σέ αὐτούς πού τόν ἀγαποῦν.

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

Ὁ πειρασμός ώφελεῖ κάθε ἄνθρωπο. Ἄν ὁ πειρασμός ώφέλησε τόν Παύλο, κάθε στόμα θά φραγῆ καί ὁ ὑπόδικος θά γίνη ὅλος ὁ κόσμος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Οἱ άγωνιστές πειράζονται, γιά νά αὐξήσουν τόν πλούτο τους·οἱ χαῦνοι, γιά νά φυλάξουν τόν ἑαυτό τους ἀπό ὅσα τούς βλάπτουν, αὐτοί πού κοιμοῦνται, γιά νά ἑτοιμαστοῦν πρός ἀφύπνισι, οἱ ἀπομακρυσμένοι γιά νά πλησιάσουν τόν Θεό καί οἱ οἰκεῖοι γιά νά εἰσέλθουν στόν οἷκο μέ παρρησία….
Ἐάν ὑποταχθοῦμε ζητώντας ταπεινά μέ ἀδιάλειπτη ἔφεσι καί καρτερία ὅλα τά λαμβάνομε μέ τή Χάρι τοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν.

Ο ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ
        ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΑ 5Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού